ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

arrest

คำแปล
การจับกุม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
is
อยู่
เป็น
คือ
under
ใต้
arrest
การจับกุม
.
ผู้หญิงคนนี้อยู่ภายใต้การจับกุม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
woman
ผู้หญิง
is
อยู่
เป็น
คือ
under
ใต้
arrest
การจับกุม
.
ผู้หญิงคนนี้อยู่ภายใต้การจับกุม
Is
อยู่
คือ
เป็น
he
เขา
under
ใต้
arrest
การจับกุม
?
เขาอยู่ภายใต้การจับกุมมั้ย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย