ภาษาอังกฤษ

arrest

ภาษาไทย
การจับกุม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
arrestตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe woman is under arrest.คำแปลผู้หญิงคนนี้อยู่ภายใต้การจับกุม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย