ภาษาอังกฤษ

around

ภาษาไทย
ประมาณ, รอบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
aroundตัวอย่างI write around a book per year.คำแปลฉันเขียนหนังสือประมาณหนึ่งเล่มต่อปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย