ภาษาอังกฤษ

army

ภาษาไทย
กองทัพบก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
armyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe was in the army for thirty years.คำแปลเขาอยู่ในกองทัพบกมาสามสิบปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย