ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

arm

คำแปล
แขน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
costs
ราคา
an
หนึ่ง
arm
แขน
and
และ
a
หนึ่ง
leg
ขา
.
ชุดกระโปรงชุดนี้ราคาแพงหูฉี่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dress
ชุดกระโปรง
เดรส
costs
ราคา
an
หนึ่ง
arm
แขน
and
และ
a
หนึ่ง
leg
ขา
.
ชุดกระโปรงชุดนี้ราคาแพงหูฉี่
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
อยู่
เป็น
คือ
blood
เลือด
on
บน
my
ของฉัน
ของผม
arm
แขน
.
มีเลือดอยู่บนแขนของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย