ภาษาอังกฤษ

arm

ภาษาไทย
แขน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
armตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe dress costs an arm and a leg.คำแปลชุดกระโปรงชุดนี้ราคาแพงหูฉี่
armsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHis arms are short.คำแปลแขนของเขาสั้น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย