ภาษาอังกฤษ

area

ภาษาไทย
พื้นที่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
areaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe area of the houseคำแปลพื้นที่ของบ้านหลังนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย