ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

are

คำแปล
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
เป็น
อยู่
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
,
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
.
คุณเป็นเด็กผู้ชาย ผมเป็นผู้ชาย
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
เป็น
อยู่
a
หนึ่ง
woman
ผู้หญิง
and
และ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
.
คุณเป็นผู้หญิงและผมเป็นผู้ชาย
2 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
เป็น
อยู่
a
หนึ่ง
girl
เด็กผู้หญิง
.
คุณเป็นเด็กผู้หญิง
4 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ be


PersonPresentPast
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย