ภาษาอังกฤษ

architect

ภาษาไทย
สถาปนิก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
architectตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is the engineer, she is the architect.คำแปลเขาคือวิศวกร เธอคือสถาปนิก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย