ภาษาอังกฤษ

approximately

ภาษาไทย
ประมาณ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
approximatelyตัวอย่างYou have approximately a month.คำแปลคุณมีเวลาประมาณหนึ่งเดือน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย