ภาษาอังกฤษ

appointment

ภาษาไทย
การนัดหมาย, การแต่งตั้ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
appointmentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have an appointment with him at six.คำแปลฉันนัดเขาตอนหกโมง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย