ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appointment

คำแปล
การนัดหมาย, การแต่งตั้ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
an
หนึ่ง
appointment
การนัดหมาย
การแต่งตั้ง
with
ติดต่อกับ
กับ
ด้วย
him
เขา
at
ตอน
ที่
six
หก
.
ฉันนัดเขาตอนหกโมง
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
an
หนึ่ง
appointment
การนัดหมาย
การแต่งตั้ง
with
ติดต่อกับ
กับ
ด้วย
her
เธอ
ของเธอ
today
วันนี้
.
คุณนัดเธอวันนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
appointment
การนัดหมาย
การแต่งตั้ง
การนัดหมาย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย