ภาษาอังกฤษ

apply

ภาษาไทย
สมัคร, นำไปใช้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
applyตัวอย่างThey are going to apply to the restaurant.คำแปลพวกเขากำลังจะสมัครที่ภัตตคารนั่น

การเชื่อมapply

PersonPresentPast
Iapplyapplied
he/she/itappliesapplied
you/we/theyapplyapplied
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย