application

คำแปล
การประยุกต์, การสมัคร, การใช้งาน
That
นั่น
นั้น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
application
การประยุกต์
การใช้งาน
การสมัคร
.
นั่นคือการประยุกต์ของฉัน
1 ความคิดเห็น
That
นั่น
นั้น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
my
ของฉัน
ของผม
application
การประยุกต์
การใช้งาน
การสมัคร
.
นั่นคือการประยุกต์ของฉัน
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
write
เขียน
my
ของฉัน
ของผม
name
ชื่อ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
application
การสมัคร
การใช้งาน
การประยุกต์
.
ฉันเขียนชื่อของฉันบนใบสมัคร
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย