ภาษาอังกฤษ

application

ภาษาไทย
การประยุกต์, การสมัคร, การใช้งาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
applicationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI write my name on the application.คำแปลฉันเขียนชื่อของฉันบนใบสมัคร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย