ภาษาอังกฤษ

apples

ภาษาไทย
แอปเปิ้ล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
appleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am a boy and I eat an apple.คำแปลผมเป็นเด็กผู้ชายและผมกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
applesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI eat three apples.คำแปลฉันกินแอปเปิ้ลสามลูก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย