ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

apple

คำแปล
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
A
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
and
และ
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
ผู้ชายคนหนึ่งและแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
11 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
an
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
20 ความคิดเห็น
An
หนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
แอปเปิ้ลลูกหนึ่ง
9 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย