ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

appeared

คำแปล
You
พวกคุณ
คุณ
เธอ
appeared
ปรากฏ
at
ที่
ตอน
my
ของฉัน
ของผม
door
ประตู
.
พวกคุณได้ปรากฏตัวที่ประตูบ้านของผม
She
เธอ
appeared
ปรากฏ
at
ตอน
ที่
night
กลางคืน
.
เธอได้ปรากฏตัวในตอนกลางคืน
She
เธอ
appeared
ปรากฏ
in
ใน
my
ของฉัน
ของผม
house
บ้าน
.
เธอได้ปรากฏตัวในบ้านของผม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ appear


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย