ภาษาอังกฤษ

appear

ภาษาไทย
ดู, ปรากฏ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
appearsตัวอย่างHe appears at night.คำแปลเขาปรากฏตัวตอนกลางคืน
appearตัวอย่างThey appear in October.คำแปลพวกเขาปรากฏตัวในเดือนตุลาคม
appearedตัวอย่างYou appeared at my door.คำแปลพวกคุณได้ปรากฏตัวที่ประตูบ้านของผม
appearตัวอย่างHe does not appear again in the novel.คำแปลเขาไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในนวนิยายเรื่องนี้

การเชื่อมappear

PersonPresentPast
Iappearappeared
he/she/itappearsappeared
you/we/theyappearappeared
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย