ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

anywhere

คำแปล
ที่ไหนก็ตาม
My
ของฉัน
ของผม
daughter
ลูกสาว
reads
อ่าน
anywhere
ที่ไหนก็ตาม
.
ลูกสาวของฉันอ่านได้ทุกที่
My
ของฉัน
ของผม
son
ลูกชาย
eats
กิน
รับประทาน
anywhere
ที่ไหนก็ตาม
.
ลูกชายของฉันกินได้ทุกที่
Cats
แมว
sleep
นอน
หลับ
anywhere
ที่ไหนก็ตาม
.
แมวนอนได้ทุกที่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย