ภาษาอังกฤษ

anywhere

ภาษาไทย
ที่ไหนก็ตาม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
anywhereตัวอย่างMy daughter reads anywhere.คำแปลลูกสาวของฉันอ่านได้ทุกที่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย