ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

anything

คำแปล
อะไรก็ได้
He
เขา
eats
รับประทาน
กิน
anything
อะไรก็ได้
but
แต่
meat
เนื้อสัตว์
.
เขากินอะไรก็ได้ยกเว้นเนื้อสัตว์
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
anything
อะไรก็ได้
in
ใน
my
ของฉัน
ของผม
bag
กระเป๋า
.
ฉันไม่มีอะไรในกระเป๋าของฉัน
Do
ทำ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
anything
อะไรก็ได้
cheaper
ถูกกว่า
?
คุณมีอะไรถูกกว่านี้มั้ย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย