ภาษาอังกฤษ

any

ภาษาไทย
ใดๆ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
anyตัวอย่างThey do not have any television.คำแปลพวกเขาไม่มีทีวีเลย

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย