Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

answer

คำแปล
คำตอบ, ตอบ
Your
question
does
not
have
an
answer
.
คำถามของคุณไม่มีคำตอบ
2 ความคิดเห็น
The
answer
is
yes
.
คำตอบคือใช่
1 ความคิดเห็น
Your
question
does
not
have
an
answer
.
คำถามของคุณไม่มีคำตอบ
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ answer

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iansweranswered
he/she/itanswersanswered
you/we/theyansweranswered

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย