ภาษาอังกฤษ

another

ภาษาไทย
อีกหนึ่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
anotherตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI want another apple.คำแปลฉันอยากได้แอปเปิ้ลอีกลูกหนึ่ง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย