ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

another

คำแปล
อีกหนึ่ง
Do
ทำ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
another
อีกหนึ่ง
friend
เพื่อน
?
คุณมีเพื่อนอีกหนึ่งคนไหม
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
want
อยากได้
another
อีกหนึ่ง
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
.
ฉันอยากได้แอปเปิ้ลอีกลูกหนึ่ง
We
พวกเรา
drink
ดื่ม
another
อีกหนึ่ง
cup
แก้ว
of
ของ
coffee
กาแฟ
.
พวกเราดื่มกาแฟอีกหนึ่งแก้ว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย