Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

announce

คำแปล
ประกาศ, โฆษณา
They
announce
your
book
.
พวกเขาโฆษณาหนังสือของคุณ
I
announce
her
book
.
ฉันโฆษณาหนังสือของเธอ
I
announce
my
book
.
ผมโฆษณาหนังสือของผม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย