ภาษาอังกฤษ

animals

ภาษาไทย
สัตว์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
animalsตัวอย่างTurtles and ducks are animals.คำแปลเต่าและเป็ดเป็นสัตว์

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย