ภาษาอังกฤษ

analyze

ภาษาไทย
วิเคราะห์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
analyzeตัวอย่างYou do not need to analyze it again.คำแปลคุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์มันอีกครั้ง

การเชื่อมanalyze

PersonPresentPast
Ianalyzeanalyzed
he/she/itanalyzesanalyzed
you/we/theyanalyzeanalyzed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย