ภาษาอังกฤษ

analyses

ภาษาไทย
การวิเคราะห์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
analysisตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat was his analysis?คำแปลผลการวิเคราะห์ของเขาคืออะไร
analysesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHer analyses are good.คำแปลผลการวิเคราะห์ของเธอดี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย