ภาษาอังกฤษ

among

ภาษาไทย
ท่ามกลาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
amongตัวอย่างThe cat sleeps among the dogs.คำแปลแมวตัวนี้นอนท่ามกลางหมาหลายตัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย