ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ambulance

คำแปล
รถพยาบาล
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
an
หนึ่ง
ambulance
รถพยาบาล
.
ฉันเห็นรถพยาบาลคันหนึ่ง
We
พวกเรา
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
an
หนึ่ง
ambulance
รถพยาบาล
.
พวกเราต้องการรถพยาบาล
An
หนึ่ง
ambulance
รถพยาบาล
รถพยาบาลคันหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย