ภาษาอังกฤษ

ambulance

ภาษาไทย
รถพยาบาล

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
ambulanceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see an ambulance.คำแปลฉันเห็นรถพยาบาลคันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย