ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

alternative

คำแปล
ตัวเลือก, ทางเลือก
We
พวกเรา
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
an
หนึ่ง
alternative
ทางเลือก
ตัวเลือก
.
พวกเราไม่มีทางเลือก
We
พวกเรา
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
an
หนึ่ง
alternative
ทางเลือก
ตัวเลือก
.
พวกเราไม่มีทางเลือก
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
alternative
ทางเลือก
ตัวเลือก
?
ทางเลือกคืออะไร
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย