ภาษาอังกฤษ

alternative

ภาษาไทย
ตัวเลือก, ทางเลือก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
alternativeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe do not have an alternative.คำแปลพวกเราไม่มีทางเลือก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย