ภาษาอังกฤษ

already

ภาษาไทย
แล้ว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
alreadyตัวอย่างHe is already there.คำแปลเขาอยู่ที่นั่นแล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย