ภาษาอังกฤษ

alone

ภาษาไทย
ตามลำพัง, คนเดียว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
aloneตัวอย่างWe are not alone.คำแปลพวกเราไม่ได้อยู่ตามลำพัง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย