Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

allows

คำแปล
I
go
when
my
father
allows
.
ผมไปเมื่อคุณพ่อของผมอนุญาต
When
my
father
allows
.
เมื่อพ่อของผมอนุญาต
He
allows
it
.
เขาอนุญาตมัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ allow


    PersonPresentPast
    Iallowallowed
    he/she/itallowsallowed
    you/we/theyallowallowed
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย