ภาษาอังกฤษ

allows

ภาษาไทย
ให้, อนุญาต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
allowsตัวอย่างI go when my father allows.คำแปลผมไปเมื่อคุณพ่อของผมอนุญาต
allowedตัวอย่างShe has allowed the artist to cook.คำแปลเธอได้ยอมให้ศิลปินคนนี้ทำอาหาร
allowตัวอย่างI am sure that they are going to allow it.คำแปลฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะอนุญาติมัน

การเชื่อมallow

PersonPresentPast
Iallowallowed
he/she/itallowsallowed
you/we/theyallowallowed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย