ภาษาอังกฤษ

all

ภาษาไทย
ทั้งหมด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
allตัวอย่างYou all are women.คำแปลพวกคุณทุกคนเป็นผู้หญิง
allตัวอย่างHe works all day.คำแปลเขาทำงานทั้งวัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย