ภาษาอังกฤษ

alive

ภาษาไทย
มีชีวิต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
aliveตัวอย่างIs her mother alive?คำแปลคุณแม่ของเธอมีชีวิตอยู่ไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย