ภาษาอังกฤษ

airport

ภาษาไทย
สนามบิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
airportตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI eat breakfast at the airport.คำแปลฉันกินข้าวเช้าที่สนามบิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย