airplane

คำแปล
เครื่องบิน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
airplane
เครื่องบิน
is
เป็น
อยู่
คือ
blue
สีน้ำเงิน
สีฟ้า
.
เครื่องบินลำนี้สีน้ำเงิน
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
airplane
เครื่องบิน
is
เป็น
อยู่
คือ
blue
สีน้ำเงิน
สีฟ้า
.
เครื่องบินลำนี้สีน้ำเงิน
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
a
หนึ่ง
red
สีแดง
airplane
เครื่องบิน
.
ฉันเห็นเครื่องบินสีแดงลำหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย