ภาษาอังกฤษ

airplane

ภาษาไทย
เครื่องบิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
airplaneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI see a red airplane.คำแปลฉันเห็นเครื่องบินสีแดงลำหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย