ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

aim

คำแปล
จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย, จุดประสงค์
Our
ของพวกเรา
aim
จุดมุ่งหมาย
เป้าหมาย
จุดประสงค์
is
เป็น
อยู่
คือ
to
ถึง
สู่
find
หา
something
บางอย่าง
new
ใหม่
.
จุดมุ่งหมายของพวกเราคือการหาสิ่งใหม่ๆ
Her
ของเธอ
เธอ
aim
จุดมุ่งหมาย
เป้าหมาย
จุดประสงค์
is
เป็น
อยู่
คือ
to
ถึง
สู่
be
เป็น
อยู่
famous
มีชื่อเสียง
.
จุดมุ่งหมายของเธอคือการมีชื่อเสียง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
aim
จุดมุ่งหมาย
จุดประสงค์
เป้าหมาย
จุดมุ่งหมาย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย