ภาษาอังกฤษ

aim

ภาษาไทย
จุดมุ่งหมาย, เป้าหมาย, จุดประสงค์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
aimตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างOur aim is to find something new.คำแปลจุดมุ่งหมายของพวกเราคือการหาสิ่งใหม่ๆ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย