ภาษาอังกฤษ

agreement

ภาษาไทย
สัญญา, ข้อตกลง, ความยินยอม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
agreementตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างEvery agreement is impossible.คำแปลข้อตกลงทุกข้อเป็นไปไม่ได้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย