ภาษาอังกฤษ

agree

ภาษาไทย
เห็นด้วย, ตกลง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
agreeตัวอย่างMy parents agree with you.คำแปลคุณพ่อคุณแม่ของฉันเห็นด้วยกับคุณ
agreeตัวอย่างI am really sorry, but I do not agree.คำแปลฉันขอโทษจริงๆ แต่ฉันไม่เห็นด้วย

การเชื่อมagree

PersonPresentPast
Iagreeagreed
he/she/itagreesagreed
you/we/theyagreeagreed
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย