ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

agree

คำแปล
เห็นด้วย, ตกลง
Do
ทำ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
agree
เห็นด้วย
ตกลง
?
คุณเห็นด้วยมั้ย
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
parents
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
agree
เห็นด้วย
ตกลง
with
ด้วย
กับ
ติดต่อกับ
you
คุณ
พวกคุณ
เธอ
.
คุณพ่อคุณแม่ของฉันเห็นด้วยกับคุณ
We
พวกเรา
all
ทั้งหมด
agree
เห็นด้วย
ตกลง
with
ด้วย
กับ
ติดต่อกับ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
พวกเราทุกคนเห็นด้วยกับคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ agree


PersonPresentPast
Iagreeagreed
he/she/itagreesagreed
you/we/theyagreeagreed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย