ภาษาอังกฤษ

agent

ภาษาไทย
ตัวแทน, สายลับ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
agentตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not know the name of the agent.คำแปลฉันไม่รู้จักชื่อของตัวแทนคนนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย