ภาษาอังกฤษ

age

ภาษาไทย
ยุคสมัย, อายุ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
ageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe writes about our age.คำแปลเขาเขียนเกี่ยวกับยุคสมัยของพวกเรา
agesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe boys write their ages.คำแปลพวกเด็กผู้ชายเขียนอายุของพวกเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย