age

คำแปล
ยุคสมัย, อายุ
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
age
อายุ
ยุคสมัย
?
เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่
2 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
age
อายุ
ยุคสมัย
?
เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่
2 ความคิดเห็น
What
อะไร
is
เป็น
อยู่
คือ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
boy
เด็กผู้ชาย
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
age
อายุ
ยุคสมัย
?
เด็กผู้ชายคนนี้อายุเท่าไหร่
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย