ภาษาอังกฤษ

against

ภาษาไทย
ต่อต้าน, ตรงกันข้าม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
againstตัวอย่างWe are not against it.คำแปลพวกเราไม่ได้ต่อต้านมัน

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย