against

คำแปล
ต่อต้าน, ตรงกันข้าม
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
เป็น
อยู่
against
ต่อต้าน
ตรงกันข้าม
him
เขา
.
พวกเขาต่อต้านเขา
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
against
ต่อต้าน
ตรงกันข้าม
her
เธอ
ของเธอ
.
ฉันต่อต้านเธอ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
against
ต่อต้าน
ตรงกันข้าม
him
เขา
.
ฉันต่อต้านเขา
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย