ภาษาอังกฤษ

afraid

ภาษาไทย
กลัว

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
afraidตัวอย่างShe loves him and she is not afraid to show it.คำแปลเธอรักเขาและเธอไม่กลัวที่จะแสดงมันออกมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย