ภาษาอังกฤษ

affect

ภาษาไทย
มีผลต่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
affectตัวอย่างHow does it affect students and teachers.คำแปลมันมีผลต่อนักเรียนและครูอย่างไร

การเชื่อมaffect

PersonPresentPast
Iaffectaffected
he/she/itaffectsaffected
you/we/theyaffectaffected
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย