ภาษาอังกฤษ

advice

ภาษาไทย
คำแนะนำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
adviceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you have any advice for me?คำแปลคุณมีคำแนะนำอะไรให้ฉันไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย