ภาษาอังกฤษ

advertisement

ภาษาไทย
โฆษณา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
advertisementตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI saw the advertisement in the newspaper.คำแปลฉันได้เห็นโฆษณานี้ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย