ภาษาอังกฤษ

advantages

ภาษาไทย
ข้อได้เปรียบ, ข้อดี, ประโยชน์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
advantageตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the advantage of this technology?คำแปลอะไรคือข้อได้เปรียบของเทคโนโลยีนี้
advantagesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThis method offers two advantages.คำแปลวิธีนี้มีข้อได้เปรียบสองอย่าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย