address

คำแปล
ที่อยู่
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
know
รู้จัก
รู้
his
ของเขา
address
ที่อยู่
.
ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
know
รู้จัก
รู้
his
ของเขา
address
ที่อยู่
.
ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
know
รู้จัก
รู้
his
ของเขา
address
ที่อยู่
.
ฉันรู้จักที่อยู่ของเขา
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย