ภาษาอังกฤษ

add

ภาษาไทย
บวก, เพิ่ม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
addsตัวอย่างMy sister adds cheese to the pasta.คำแปลพี่สาวของฉันเพิ่มเนยแข็งในพาสต้า
addตัวอย่างI did not add salt.คำแปลฉันไม่ได้เพิ่มเกลือ

การเชื่อมadd

PersonPresentPast
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย