ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

add

คำแปล
บวก, เพิ่ม
What
อะไร
did
ได้
she
เธอ
add
เพิ่ม
บวก
?
เธอได้เพิ่มอะไร
2 ความคิดเห็น
What
อะไร
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
he
เขา
have
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
มี
to
haveto
จำเป็นต้อง
ต้อง
ถึง
สู่
add
เพิ่ม
บวก
?
เขาต้องเพิ่มอะไร
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
did
didnot
ไม่ได้
ได้
not
didnot
ไม่ได้
ไม่
ไม่ใช่
add
เพิ่ม
บวก
salt
เกลือ
.
ฉันไม่ได้เพิ่มเกลือ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ add


PersonPresentPast
Iaddadded
he/she/itaddsadded
you/we/theyaddadded

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย